2015/04/20 Sveriges elevråd - SVEA

Skolbusskort

"Elevrådare Jennica och Nina håller vars två busskort framför munnen"

Jennica Åström & Nina Zand

Linköpings gymnasieelever fick förra året busskort som fungerar året runt, dygnet runt. Vi elever på Folkungaskolan i årskurs 7-9 tycker att även vi på grundskolan bör få årskort. Detta tycker vi för att gymnasiet har fler möjligheter att färdas på andra sätt (bil, moped om de har körkort) medan vi i högstadiet har betydligt färre färdsätt.

Varför inte fullfölja tänket om Linköping som en grönare stad och få folk att välja biogasbuss framför bil? Vi som går i profilklasser behöver ibland gå i skolan längre än till 19 (till exempel när vi har konsert eller sena repetitioner) och har då inte möjlighet att ta oss hem eftersom att våra nuvarande busskort inte gäller efter 19. Ytterligare en anledning är att vissa inte har möjlighet att bli skjutsade av sina föräldrar och kan därmed inte ta sig till och från aktiviteter utan buss. Alla har inte råd med kontantkort.

Visst skulle detta innebära en extra kostnad för kommunen men de allra flesta bussar som går efter klockan 19 och innan klockan 05 är näst intill tomma. Att låta oss grundskoleelever åka med dessa bussar skulle mestadels innebära färre tomma bussar.

Vi i högstadiet har också behov att ta oss fram på helger och känna att vi har en trygg transport hem även sena kvällar. För att summera, vi elever i Folkungaskolans högstadium önskar att vi också ska få samma förutsättningar som gymnasiet att ta sig runt i Linköping det vill säga att vi också ska få årskort. Vi är trots allt framtidens väljare.

 

 

Ordförande Jennica Åström och sekreterare Nina Zand på Folkungaskolans elevråd åk 7-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.