För att anmäla din skola för något vänder du dig i första hand till skolinspektionen. Skolinspektionen har som uppdrag att granska Sveriges skolor så att de lever upp till de lagar och regler som finns. Det betyder till exempel att de undersöker kvaliteten på undervisning, hur elevinflytande går till på skolan och hur skolan arbetar med likabehandling. Skolinspektionen ger sedan skolan råd och vägledning om det som behöver rättas till. Skolinspektionen gör både fristående granskningar och granskningar efter inkomna anmälningar. En granskning kan gå till så att skolinspektionen tar kontakt med skolan och ställer frågor om det aktuella problemet, och eventuellt också besöker skolan. Skolinspektionen gör även rutinkontroller av skolor, dessa inspektioner har inte föregåtts av någon anmälan.

Vem som helst kan anmäla en skola till skolinspektionen. Det kan till exempel vara så att du upplever att din skola inte klarar av att bygga upp undervisningen på ett bra sätt, eller att det pågår regelrätta brott mot vad som står i skollagen. Om du tagit upp detta med rektorn eller ansvarig samt pratat med skolans huvudman vilket oftast är kommunen utan resultat är det ett sätt att se till att ärendet lyfts. Klicka här för att göra en anmälan, följ sedan instruktionerna på sidan.

Det går att vara anonym, men skolinspektionen påpekar att detta kan göra utredningsprocessen svårare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.