2016/07/05 Sveriges elevråd - SVEA

Socialdemokraterna- väl talat, men kommer ord bli till handling?

Tredje dagen i Almedalen och dags för Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Partiledartalet genomsyrades av positivitet och hopp inför framtiden. Mycket fokus under talet låg på vikten av jämlikhet och Löfven kritiserade både kvinnohat och rasism. Med tanke på detta fokus förväntar vi oss att det även gäller skolan, vilket vi inte tyckte framgick ordentligt. Han nämnde först skolan snabbt, där han sa att resurser ska riktas dit det behövs, men med det sagt lämnade han skolan igen och gick vidare. Vår besvikelse hann precis lägga sig när han återkom till ämnet skolan. Denna gång förvånade Löfven med att leverera en hel rad varav många, vad vi anser, positiva förslag som gynnar skolan. Han lyfte bland annat behovet av mer resurser till skolan, i form av exempelvis högre lärarlöner och riktade insatser dit det behövs som mest, han kritiserade segregation och menade att mångfald i klassrummet är utvecklande för alla, och han lyfte specifikt satsningar på elevers läsning. Han nämnde vikten av att tro på elever, och ha fokus på varje enskild elev.

Vi är positivt förvånade över det fokus Löfven hade när han talade om utbildning, men låt oss nu hoppas att detta inte bara är vacker retorik, utan att vi faktiskt får se en förändring ute i våra skolor. Upp till bevis!

 

Ellen Öman– Vice ordförande, Sveriges elevråd – SKÅNE

Anton Larsson– Ordförande, Sveriges elevråd – VÄST

Emil Wellander– Förbundsstyrelseledamot

Melinda Kandel– Arbetsgruppledare för Elevers Rättigheter-arbetsgruppen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.