2015/06/29 Sveriges elevråd - SVEA

Socialdemokraternas dag – skola i fel fokus

I dag är det Socialdemokraternas dag och naturligtvis innebär det att dagens partiledare som fick hålla tal var ingen mindre än Statsministern Stefan Löfven. Precis som igår var förväntningarna på att skolan skulle få en stor del av talet höga.

 

Löfven inledde sitt tal med att prata om skolan. ”Yes!” Tänkte vi, äntligen någon som vill lyfta skola. Men kort därefter visade det sig handla om någon individs erfarenheter av skolan som vagt kopplades till ett helhetsperspektiv och lösningar på problemen.

Han fortsatte med att föreslå att hela utbildningssystemet måste reformeras, från förskola tills det att eleven gått ut gymnasiet. Är det verkligen den vägen vi ska gå? Fler stora reformer som skapar tumult i ett redan omskakat skolsverige. Det är inte tumult skolan och eleverna behöver, utan snarare långsiktighet och stabilitet där breda överenskommelser baserade på forskning får ta plats.

Löfven pratar om att det finansiellt måste satsas mer på skolan. Löfven nämner att ojämlikheten ökar men är mycket vag när det kommer till lösningar. Han vill också tillsätta resurser för tidiga insatser. Utöver detta vill han avsätta 3 miljarder kronor till lärarlöner för att öka statusen på yrket. Allt detta låter jättebra men frågan är: Var finns elevperspektivet? Löfven nämnde faktiskt oss elever och pratade ur ett elevperspektiv, men då var det som ett skämt. Bra där! HA, så kul…eller inte.

Löfven talade vitt och brett om utveckling och gled så småningom in på vuxenutbildningar. Det finns en tydlig skillnad i fokus för vuxenutbildningar jämfört med grund- och gymnasieskolan. När Löfven pratade om grund- och gymnasieskola hade han ett tydligt fokus på resultat. När han istället pratade om vuxenutbildningar var kunskaper det som stod i fokus. Då var det tal om olika metoder för att uppnå kunskap. För många elever är resultatfokuset en stor stressfaktor som lätt hade kunnat motarbetas om mer fokus, likt för vuxenutbildningarna, lades vid värdet av kunskap.

Nej du Stefan, se över ditt tal en gång till och gör om, gör rätt – uteslut inte oss, eleverna!

/Viktoria Lamberth, elev och vice ordförande för Sveriges elevråd – SKÅNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.