2012/03/05 bb-qwz9

Stadgar, årsmöte och verksamhetsplan

[PREZI] Vilka regler ska elevrådet ha, hur ska de planera vad de ska göra och när väljer man en ny styrelse? I denna presentation visar vi hur man arbetar fram stadgar och en verksamhetsplan, samt vad ett årsmöte innebär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.