2012/10/05 bb-qwz9

Strategiarbetet – årets svåraste och roligaste arbete.

Varför finns skolan?

Vad är syftet med skolan?

Vad är en bra skola?

Vad krävs för att vi ska ha en bra skola?

Vad ska Sveriges elevråd – SVEAs roll i detta vara?

Stora frågor, dåligt med konkreta svar just nu. Så just därför drar vi i höst på allvar igång med Strategiarbetet 2012-2013

Strategiarbetet är i korthet en process på 1,5 år som syftar till att förbättra och rikta organisationens verksamhet långsiktigt. Strategiarbetet finns för att vi behöver hitta vilka vi är som organisation. Men vad innebär det och hur gör vi det? Jo, vi börjar i skolan, vår arena. Det är en arena som innefattar en stor mängd folk och organisationer som alla vill en sak: skapa en bättre skola. Vi behöver hitta vår roll, vårt bidrag till att kunna göra just det. Men för att hitta den rollen behöver vi känna vår arena. Frågan ”Vad är syftet med skolan?” behöver svaras på innan vi kan fråga ”Vad är vår roll i att uppfylla detta syfte?” Strategiarbetet är vår väg till att svara på båda de frågorna, tillsammans med elever, lärare, rektorer, politiker och många fler. Vi tänker vara klara till Elevrådskongressen 2013!

All kärlek,

Förbundsstyrelsen

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.