2012/03/19 bb-qwz9

SVEA leder Ungdom mot rasisms…

Ungdom Mot Rasism hade sitt årsmöte nu i helgen den 9-11 mars. Jag var nominerad att vara mötesordförande och vid min sida som mötessekreterare var SVEAs skolpolitiska sekreterare Mimmi Garpebring och  Hampus Boesen Styrelseledamot i SVEAs förbundsstyrelse. Tillsammans ledda vi mötet, och vilket möte det blev

Det var spännande och roligt att vara på en annan liknande organisations årsmöte. Det fanns mycket likheter med SVEA men även olikheter. En stor skillnad var att där det blev mest diskussion var kring motionerna inte kring proppositionerna. Kan se både för och nackdelar med det, men det var roligt och spännande med så mycket medlemsengagemang kring förändringar i organisationen.

Ibland blev det svåra beslutsgångar med många ändrings och tilläggsyrkanden,  då var jag riktigt glad att jag hade Hampus och Mimmi med mig som kunde hjälpa mig att bestämma beslutsordning och få in alla yrkanden i vårt googledoc som vi visade på projektor.

Efter mötet fick vi väldigt mycket positiv feedback om att vi hade varit mycket tydliga och pedagogiska kring hur vi lett mötet. Hampus fick till och med frågan om vi hade gått någon speciell utbildning. Han svara “naaää, vi kan bara sånt här i SVEA” och så är det ju faktiskt. Vi som elevrådsorganisation blir automatiskt bra på möten då kravet på representation och interndemokrati är mycket större på våra lokavdelningar än det är på andras. Hos våra medlemselevråd kan det ibland vara upp till 200 -300 deltagare på deras årsmöten. Det är mer än dubbelt så många än vad det var på UMRs årsmöte. Därför är det inte konstigt att vi blir bra på att hålla tydliga, pedagogiska och demokratiska möten. Något vi själva kanske inte tänker på att vi faktiskt är men det är vi VERKLIGEN, och det är väldigt häftigt med vår organisation och det är jag stolt över!

/Förbundsordförande Tobias Jobring

 

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.