2011/07/07 Sveriges elevråd - SVEA

SVEA möter Lärarförbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen inleddes med ett trevligt möte med Lärarförbundet. Vi tog en fika med ordföranden Eva-Lis och generalsekreterare Helene.

Syftet med mötet var att problematisera lärarstatusen som nu är SVEAs skolpolitiska fokusfråga i två år framöver. Eftersom att vi är i startgroparna med detta arbete är vi intresserade att få så mycket input som möjligt. Lärarförbundet driver just nu samma fråga som vi, med inriktningen att “Allt börjar med en bra lärare”. Även om deras arbete just nu är inriktat på att höja lönerna är de väldigt intresserade att jobba vidare tillsammans med oss.

Vi fick också chansen att föra fram vår syn på kunskapsuppdraget, bland annat vår tanke om att det behöver breddas. SVEA har gjort ett stort förarbete i denna fråga och samlar här i Almedalen så mycket input som möjligt för att sedan släppa en rad dokument och artiklar i frågan.

Eva-Lis pratade om att kunskap är en sak, det är en annan sak att förmedla den. Dessutom är det viktigt att tänka på individen och hur den lär sig på bästa sätt.

Att vara lärare innebär:
– Djupa ämneskunskaper
– Pedagogik, metodik och didaktik
– Skicklig relationsbyggare

Man kan inte fokusera på endast ämneskunskaperna!

Andreas Jansson, vice förbundsordförande

, , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.