2011/07/04 Sveriges elevråd - SVEA

SVEA möter SDU

Idag hade jag och Tobias möte med Sverigedemokraternas ungdomsförbunds ordförande Gustav Kasselstrand samt SDU-Stockholms ordförande William Hahne. Tobias och jag hade som ingång för mötet att försöka ta reda på så mycket som möjligt om SDUs och därigenom SDs skolpolitik. Eftersom vi var väl medvetna redan från början om att vi på många ställen har skilda åsikter var vi noga med att inte göra detta till någon debatt där vi riskerade att bara pressa varandras åsikter.

Jag ska försöka sammanfatta sakerna som SDU driver som de viktigaste frågorna inom skolpolitik, (eller i alla fall de saker som kom fram när vi pratade med dem):

  • Förstatligande av skolan
  • Bättre ordning och reda i klassrummen
  • Betyg i lägre åldrar (4e klass)
  • Mer befogenheter till läraren, exempelvis ta mobiltelefoner
  • Bort med det individuella valet (del av ”flummskolan”)
  • Fler nationella prov
  • Ändra lärarutbildningen

Centralt för dem var att höja lärarens auktoritet: läraren skall vara experter i sina ämnen och lära ut fakta (idag är det för mycket fokus på det sociala). De menar att genuspedagogik och mångfaldstänk tar för mycket plats i yrket och i lärarutbildningen och därmed försvinner fokus från själva ämnena, som bör vara det centrala.

Vi frågade dem hur deras drömlärare ser ut och vilken som var deras bästa lärare från skoltiden. Svaret: ”Den lärare som slängde igen dörren och bröt av linjalen”.

Här skiljer de sig från våra tankar lite… Hur ska jag börja?

Jag kan ju börja med att beskriva min drömlärare. Det var den sociala personen, den som brydde sig om alla elever och som såg till allas behov. Men det här tar ju enligt SDU för mycket tid, ni vet, med genus och fokus på individen. ”Skolan bör gå ifrån ett individtänk till fokus på klasserna och grupperna”. Mja, vi håller inte riktigt med. Alla elever lär sig på olika sätt, det är bevisat. De lär sig bäst om man möter dem på det sätt som passar dem, det är också bevisat.

Vi sätter punkt där, va?

/Andreas Jansson, vice förbundsordförande

, , ,

Comment (1)

  1. SDU och SD stora skolpolitiska fråga är att de vill avskaffa SFI, hemspråksundervisning och införa svenska som krav på rasterna.
    Frågan är om sådant parti som ser världen i “vi och de” ser skolan som det stället där de flesta av oss lär sig om andra kulturer och finner respekt för varandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.