2016/07/07 Sveriges elevråd - SVEA

Sverigedemokraterna – en skev syn på elever

I sitt tal pratar Åkesson om att skolan lider till följd av den “oansvarsfulla” migrationspolitik som förts i Sverige. Han menar att barn med särskilda behov prioriteras ned för att istället ge plats och resurser till nyanlända. Att ställa barn mot varandra där en grupp prioriteras högre visar på den vidriga människosyn som genomsyrar Sverigedemokraternas politik.

Återigen visar Sverigedemokraterna att deras syn på människor och på utbildningens syfte inte stämmer med skollagen. En skollag som lyfter fram värdegrundsarbete, alla elevers lika värde och rätt till utbildning.


Julia Lindh – Förbundsordförande
Jakob Amnér – Vice Förbundsordförande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.