2015/07/02 Sveriges elevråd - SVEA

Sverigedemokraterna – I konflikt med skollagen!

Onsdagen den 1e juli var det dags för Sverigedemokraterna att hålla sitt partiledartal. Under veckans hittills längsta tal nämns skolan endast en gång i förbifarten när Åkesson pratar om de saker som övriga partier missgynnat.

Åkessons tal skilde sig lite från tidigare tal och uttalanden som SD-ledaren gjort. Det var samma inhumana och obehagliga människosyn som ställer sig i direkt konflikt mot skollagens krav på alla elevers lika möjlig- och rättigheter till lärande. Genom detta går Åkesson och SD i strid med den lagstadgade värdegrund som varje skolan har i uppdrag att efterleva.

SD fortsätter också att driva en smal politisk agenda där skolan får noll utrymme. Vi har får nog. Åkesson behöver läsa och förstå skollagen tills nästa partiledartal, och definitivt tills hans son börjar skolan.
Imorgon väntar miljöpartiets dag och våra förväntningar är höga. Gustav Fridolin har skrivit under vårt elevfokuskontrakt – upp till bevis nu!
/Julia Lindh, elev och förbundsstyrelseledamot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.