2019/02/05 bb-qwz9

Sveriges elevråd – SVEA fyller 25 år!

I år fyller Sveriges elevråd – SVEA hela 25 år!

Det 25:e verksamhetsåret är i full gång och det kommer att bli ett fantastiskt och välfyllt år. Tänk att vi har samlat elevråd och arbetat för en bättre och mer demokratisk skola så länge! Under åren har vi arrangerat många träffar, hållit i massor av utbildningar, skapat mycket engagemang, drivit påverkansarbete på lokal och nationell nivå, vuxit som organisation och blivit en legitim och aktuell aktör i den skolpolitiska debatten. Vi vet att med samarbete kommer vi längre, och med demokrati kommer vi längst!

Under året kommer vi bland annat arrangera vår årliga utbildningshelg USE YOUR VOICE på Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Jag hoppas att ni som kan tar chansen att åka på en av årets roligaste och viktigaste helger! En helg där elevråd från hela Sverige samlas, diskuterar, utbyter erfarenheter och får träffa gamla vänner eller lära känna nya. Vi kommer också anordna regionala träffar där våra medlemmar får möjligheten att träffa och nätverka med elevråd i sitt område. Dessutom kommer våra utbildare åka runt i hela Sverige för att träffa och utbilda elevråd, våra experter i elevers rättigheter kommer svara på frågor och förbundsstyrelsen kommer vara elevernas röst i skoldebatten och driva den politik som medlemmarna valt på Elevrådskongressen.

Vår fokusfråga Elever måste må bra för att lyckas! är nu inne på sitt andra och sista år och vi kommer därför satsa extra mycket på ämnet psykisk ohälsa i år. Vi kommer också att arbeta för ett tryggt och tydligt betygssystem genom den nyvalda fokusfrågan för 2019-2020: Tilltro till betygssystemet sätter kunskap i fokus!

Sveriges elevråd – SVEA arbetar för bättre och mer demokratisk skola. Vi har kommit långt på 25 år, nu kör vi 25 till!

Med varma hälsningar,


Jennie Gustafsson
Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA