2015/10/01 bb-qwz9

Vårt remissvar

"Yttrande över utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet."

“Yttrande över utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet.”

Igår lämnade Sveriges elevråd – SVEA in sitt remissvar* till Utbildningsdepartementet. Remissen handlade om hur det går att förbättra arbetssituationen för rektorer runt om i Sverige, så att de kan vara framgångsrika ”pedagogiska ledare” på skolan. Sveriges elevråd -SVEA kritiserade remissen för att, som så många gånger förut, inte tillfråga eleverna. Elever om någon vet ju vad som är en bra pedagogisk ledare. Vi poängterade även vikten av mer klassrumsnära forskning, och att skolhälsan bör inkluderas i så kallade ”styrkedjan”. Läs hela Sveriges elevråd – SVEAs remissvar här.

I allra högsta grad är skolans styrkedja någonting som berör eleverna och deras utbildning. Det är på dessa grunder som Sveriges elevråd – SVEA problematiserar utredningen som föreligger rapporten, där elevers röst inte hörs om vad de tycker stimulerar deras pedagogiska utveckling.

*Remisser är utredningsförslag från regeringen som intresseorganisationer, myndigheter och andra kan tycka till om, i så kallade ”remissvar” eller ”yttranden”. Är det så att många av dem som svarar tycker att förslaget är dåligt kan regeringen besluta att inte gå vidare med förslaget. Det här är alltså ett sätt för SVEA att synas och höras i riktigt stora och viktiga frågor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.