2018/04/13 bb-qwz9

SVT Morgonstudion

Under torsdagen den 12/4 deltog Jakob Amnér i SVT:s morgonstudio och pratade om stress kopplat till prov och läxor. Det diskuterades utifrån att en rektor för en skola i Boden beslutat att ta bort alla prov och läxor under april månad, då många elever känner hög stress den perioden.

Jakob deltog och gav våra perspektiv på elevers stress i skolan. Han lyfte hur stress är ett vanligt och alldeles för ofta ett allvarligt problem. Han lyfte hur det kan påverka elevernas liv, med sömnbrist eller ångestattacker som exempel. Han lyfte dock också hur generella förbud inte är någon lösning. Hur det måste vara upp till läraren att göra en professionell bedömning och genom dialog med sina elever om hur undervisningen ska formas. Sveriges elevråd – SVEA vill inte se politiska pekpinnar i klassrummen, det ska vara läraren i dialog med eleverna som ska forma undervisningen.

Det är också viktigt att poängtera att läxor och prov är i sig inte något dåligt, utan det handlar om hur det formas i relation till undervisningen.