2018/05/25 bb-qwz9

Tokarps elevråd – temavecka: psykisk ohälsa!

Då skolan elevråd under ett flertal möten har tagit upp att det är många på skolan som inte mår så bra psykiskt så bestämde vi oss för att ordna en temavecka kring psykisk ohälsa bland högstadieelever. Det blev en succé, och blir något som vi nu kommer att ha återkommande varje läsår.

Efter att vi under flera elevrådsmöten har pratat om hur många elever på skolan mår dåligt på grund av bland annat stress och ångest så beslöt vi oss för att anordna en temavecka kring just detta. Det är många på skolan som upplever en prestationshets som gör att man mår väldigt dåligt. Flera elever uttrycker öppet att de inte mår bra om de inte får minst B i betyg i sina ämnen. Många är också oroliga för sina kompisar som har gått så långt att de lider av ätstörningar och självskadebeteende. Detta ville vi i elevrådet lyfta fram och ta upp till diskussion.

Elevrådet bildade en planeringsgrupp som satte igång att fundera över hur vi skulle få till en så bra temavecka som möjligt. Vi ville ha föreläsare utifrån så vi ansökte om pengar ur elevrådsfonden, som vi också fick, så att vi kunde köpa in tjänsten. Förutom detta så fick vi hjälp av skolsköterskan som hjälpte till med ett quiz och även med broschyrer och annat till olika föreningar och instanser man kan kontakta om man inte mår bra.

Under temaveckan så fick eleverna på skolan lyssna till elevrådets ordförande Emma Wedner som pratade om sin egen stress och sitt mående gällande prestationsångest. Hon pratade också om normer i samhället och höll i flera intressanta gruppdiskussioner i klasserna.

De föreläsare som vi anlitade kom från ett företag som heter WeTalk. Det är ett företag där föreläsarna utgår från sina egna erfarenheter av bland annat prestationsångest, stress och anorexia. Till oss kom två tjejer som höll i sex föreläsningar för årskurs 8 och 9 som var väldigt uppskattade. Att få höra två ungdomar i relativt nära ålder till våra elever prata om vad de har lidit av skapade en acceptans och öppenhet kring ämnet. 

Vi i elevrådet vet att vår temavecka uppskattades och att det som togs upp öppnade upp för många diskussioner och tankar hos våra elever, och vi hoppas att de som mår dåligt känner att de inte är ensamma om detta och att det faktiskt finns hjälp att söka.

Eftersom detta är ett väldigt viktigt ämne så har vi beslutat att ha detta som ett återkommande tema varje läsår. Detta för att öka öppenheten kring ämnet och för att få elever att förstå att det är viktigt att prata om och söka hjälp när man inte mår bra. För oss på skolan är det viktigt med öppenhet och trygghet, och vi tror att om vi jobbar med detta kontinuerligt så kan vi få en skola där de allra flesta trivs och mår bra – utan stress och prestationsångest.


Vill ditt elevråd också söka pengar från elevrådsfonden? Kolla då in vår hemsida här!