2017/08/29 bb-qwz9

Trygg på nätet – gästinlägg från Montessoriskolan Casas elevråd

Mot slutet av vårterminen 2016 var likabehandlingsgruppen på besök hos oss på elevrådet. Vi var överens om att vi skulle påbörja ett samarbete och bestämde oss för att starta ett projekt om nätmobbning. Under hösten samma år påbörjade vi arbetet. Först genomförde vi en enkät för att ta reda på om nätmobbning förekommer på skolan och, i så fall, i vilken grad. Elevrådet var då med och påverkade formen på enkäten. Vi i elevrådet var sedan också med när resultatet tolkades och presenterades i klasserna. Under våren 2017 hade åttorna en fördjupning inom nät- och språketik i svenskan och samtidigt förbereddes en dag som vi skulle ägna helt åt vårt tema, ​Trygg på nätet​. Vi i elevrådet var delaktiga i planeringen av denna dag. Vi fick bland annat ge förslag på gestaltande aktiviteter under temadagen, och några av oss fick ge form åt en inbjudan, som senare skickades ut till föräldrarna.

Trygg på nätet-dagenägde rum den 25 april i strålande vårväder. Under förmiddagen fick elever arbeta i åldersblandade grupper från klass 2-8 med olika områden som hade med nätet att göra. Eleverna fick jobba med allt från debatt till serieteckning. Sedan under eftermiddagen höll elever öppet hus för föräldrar och övriga med det som de arbetat med under förmiddagen. Det var verkligen roligt att se hur alla elever jobbade och ansträngde sig med de uppgifter de fått under dagen. De flesta eleverna verkar ha tyckt att dagen varit lärorik och rolig då vi efteråt gick igenom hur dagen gått.

 

Vi i elevrådet som fick vara med att planera och genomföra detta projekt har lärt oss mycket om nätmobbning och allvaret i detta ämne. Som elevrådsrepresentant för årskurs sex kommer jag alltid ha det i åtanke. Denna temadag tror jag gjorde att alla fick sig en tankeställare om läget på nätet och hur man behandlar folk på nätet. Detta hade aldrig fungerat utan det samarbete vi fick till mellan elever och lärare. Klicka här för att läsa mer om vår temadag.

Alexander Vafai, medlem och styrelseledamot i Montessoriskolan Casas elevråd
Sofia Kallides-Weissenrieder, medlem i Montessoriskolan Casas elevråd
Philip Salén, handledare för Montessoriskolan Casas elevråd

Projektet genomfördes med bidrag från Elevrådsfonden. Om ditt elevråd också har en idé för ett projekt, men behöver pengar för att genomföra det kan ni också söka bidrag! Läs mer på www.svea.org/elevradsfonden.