2016/09/02 Sveriges elevråd - SVEA

#tryggskola – kampanjen för elever, skolpersonal och politiker

#tryggskolaSom några kanske har uppmärksammat så har Sveriges elevråd – SVEA gått in i ett samarbete i RFSL Ungdoms projekt NNSG (Nätverket för Normkritiska Skolgrupper) där vi under hösten är med och driver kampanjen #tryggskola.

Kampanjen har som fokus att höja rösten för elevers rättigheter till en trygg och tillgänglig skolmiljö och utbildning. Kampanjen bygger helt och hållet på resultat av elevers egna erfarenheter, behov och frustration. Det är frågor kring rasism, hbtq+-rättigheter och genus kopplat till skolmiljö, utbildning och politiska beslut som är kampanjens huvudfokus.

Du som elev kan vara med och bidra till kampanjen på flera olika vis. Bland annat kan du driva aktiviteter på din skola. Du kan också vara med och dela din berättelse på sociala medier under #tryggskola. Vill du vara anonym med din berättelse kan du mejla den till  nnsg@rfslungdom.se, så kommer det publiceras på NNSGs kanaler. Du kan beställa kampanjpaket, en fickhandbok eller läsa mer om kampanjens olika delar på http://nnsg.se/.

Som elev kan du också medverka på NNSGs nätverksträff den 16-18 september i Göteborg. Syftet med träffen är att skapa den elevledda nätverksträffen som kommer avsluta hela kampanjen i slutet av oktober där elever pratar och skolpersonal och politiker lyssnar. Det är helt gratis att delta, så vill du vara med och styra upp höstens häftigaste konferens är det bara att anmäla dig genom att fylla i detta formulär: http://goo.gl/forms/yKfL0mjZWA

Du som politiker eller skolpersonal kommer möta frågeställningen hur vi tillsammans arbeta för att främja elevers trygghet i skolan? Det är en fråga som inte endast rör skolmiljö och hälsa, utan även utbildningskvaliteten på högstadie- och gymnasienivå i Sverige. Kom på #tryggskolas konferens och ta del av elevers röster och förslag på lösningar. Läs mer om konferensen och anmäl dig här: nnsg.se/konferensen-tryggskola/

Kontakt: Tone Alin, tone@rfslungdom.se 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.