2011/03/29 Sveriges elevråd - SVEA

Två dagar till kongressen

Bara två dagar kvar till vårt årsmöte Elevrådskongressen (EK). Har höga förväntningar på detta årets EK. Sjukt spännande vice ordförandeval, val av enbart 1 fokusfråga som dessutom ska väljas på två år och naturligtvis verksamhetsplanen.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.