2013/10/28 bb-qwz9

Ung Vänsters skolpolitik

[box size=”medium” border=”full”]Vad har de politiska ungdomsförbunden för skolpolitik? På Engagerad.se kommer ordförandena från de olika förbunden att blogga! Idag skriver Stefan Lindborg som är förbundsordförande i Ung Vänster. [/box]

Skolan är ingen isolerad ö

Skolan kan aldrig vara en isolerad ö. I korridoren, klassrummet och längs vägen till matsalen möter man de värderingar och strukturer som finns i hela samhället. I varje elevs ryggsäck finns inte bara skolböcker, där finns också de erfarenheter som man har samlat på sig från livet i övrigt. Vilken bakgrund man har påverkar de egna betygen och killar och tjejer har fortfarande helt olika villkor att förhålla sig till. Samtidigt som skolan är en spegelbild av det land vi bor i, har den också potential att vara så mycket mer.

Ett läsår i Sverige är 185 dagar. Eftersom de flesta av oss går i skolan i tolv år, nio år i grundskolan och tre år på gymnasiet, tillbringar vi omkring 2200 dagar av våra liv i skolan. Det är lång tid och det är därför inte förvånande att skoltiden i så hög utsträckning formar oss till de personer vi är. Och eftersom skolan formar var och en av oss, kommer den också att påverka vilket samhälle som det är vi i slutändan får. Jag vill se en skola som bidrar till att bryta ned klasskillnader och orättvisor mellan killar och tjejer, istället för att som idag alltför ofta förstärka ojämlikheten.

Vilken familj man kommer från är numera den viktigaste faktorn som förklarar skolresultaten. Om man har föräldrar som är högutbildade, som har pluggat på högskolan eller på universitetet, har man mycket bättre förutsättningar att själv få höga betyg. Fortfarande finns det hos många en bild av Sverige som ett jämlikhetens paradis. Det är en bild som stämmer dåligt överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. Föräldrarnas utbildning har lika stor påverkan på skolresultaten i Sverige som i USA, ett land som är känt för att ha ett väldigt segregerat skolsystem. I korthet betyder det att vi i Sverige har en skola som förstärker klassamhället. Utvecklingen går till och med i fel riktning, segregeringen ökar i den svenska skolan.

Därför är den viktigaste skolpolitiska frågan idag att bygga upp en likvärdig skola. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har för vilka skolresultat man uppnår och för vilken kunskap det är som man får. Rätten till kunskap ska vara lika för alla och det ställer krav på en skola som kompenserar för klassamhällets orättvisor. Mer resursers måste gå till de elever och skolor som behöver det bäst, skolsegregationen måste brytas och det behövs fler lärare så att alla kan få den hjälp och det stöd man behöver för att nå målen. När så många inte får den kunskap man har rätt till, har vi inte råd att fortsätta skänka bort miljontals kronor i vinster till privata företag som driver skolor. Vinstslöseriet måste upphöra och likvärdigheten i skolan återupprättas. Det är Ung Vänsters viktigaste skolfråga.

Vi vill också se en rakt igenom feministisk skolpolitik som utmanar ojämställdheten mellan killar och tjejer. De orättvisor som finns i samhället i stort finns också i skolan. Också i skolan förekommer sexuella trakasserier, i klassrummet tillåts killarna ta mer plats på tjejernas bekostnad och ständig press och förvridna ideal gör att många tjejer mår dåligt. Det måste skapas utrymmen för tjejer att tillsammans diskutera vad det innebär att vara ung tjej i dagens Sverige. Ung Vänster vill att tjejer ska få lära sig feministiskt självförsvar i skolan. Det handlar om att tjejer ska ges tillfälle att prata om erfarenheter av våld, kränkningar och vardagsrädsla och tillsammans hitta strategier för att motverka det. Elevhälsan måste få mer resurser så att det finns tillräckliga möjligheter att få träffa skolsköterskan eller kuratorn. Ingen ska behöva må dåligt i skolan, eller på grund av skolan. Det är en viktig fråga om elevers arbetsmiljö.

Att bryta ned klass- och könsorättvisor i skolan är inte gjort i en handvändning. Det kräver en politisk kursändring, men också att elever själva organiserar sig för sina rättigheter. 2200 skoldagar är en stor och viktig del av ens liv. Alla ni som organiserar er i elevråd och elevkårer är vardagshjältar. Personer som varje dag strävar efter att göra varje dag till den bästa för varje elev. Det är imponerande och av oerhörd betydelse.

Stefan Lindborg
Förbundsordförande Ung Vänster

stefanlindborg

 

 

 

 

 

 

 

 

[box style=border=”full”]

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund som organiserar unga i kamp för sina intressen, för rättvisa och för solidaritet. Vi finns över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Under hösten och vintern driver vi en kampanj för att bygga bort bostadsbristen och en satsning på klimatsolidaritet. Läs mer på ungvanster.se.[/box]

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.