2012/03/08 bb-qwz9

Utvisning ur klassrummet samt kvarsittning

[FILM] Får en lärare visa ut en elev från klassrummet på vilka grunder som helst? Hur lång tid är en kvarsittning?

Jakob berättar i denna film om utvisning ur klassrummet och vad som gäller för kvarsittningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.