2013/06/10 bb-qwz9

Vad händer efter en stor nationell samankomst?

Oskar PU13 dag 3201304280075Mitt namn är Oskar Wiik, och jag valdes på mitt elevråds årsmöte den 29 maj till elevrådsordförande under verksamhetsåret2013/2014. Mitt elevråd är även sen två år tillbaka medlemmar i Sveriges elevråd – SVEA, och även mitt förra elevråd, på högstadiet, var medlemmar.

Att vara medlem i Sveriges elevråd – SVEA ger så mycket mer än man kan tro. Man åker på en elevrådskongress och får vara med och besluta hur hela organisationen ska styras och skötas. Man åker på någon utbildning för att lära sig mer om sin post i elevrådet. Men det är mycket, mycket mer än så.

Efter varje nationell träff vi varit på, har jag aldrig sett en så engagerad och peppad skara av människor. Alla fylls av känslan att vi kan nå vart fan vi vill, och att man faktiskt gör det. Ett misstag eller motstånd spelar sällan någon roll, för man har en vilja och det är den som Sveriges elevråd – SVEA verkligen lyckas lyfta fram.

Att skicka hela elevrådsstyrelsen på Postutbildningarna 2013 var från början ett problem. Skolan ville inte skicka så många, och inga treor då vår rektor inte såg någon vits i det så de alldeles strax skulle lämna skolan. Alla som åkte hade tidigare varit på en nationell träff, och det var ingen som tänkte tolerera att inte få åka på ytterligare en. Fulla av vilja vandrade vi in på rektorn kontor och vi lyckades en efter en att övertala honom.

Efter detta verksamhetsår har IT-Gymnasiet Sundbybergs elevråd nått skyhöga höjder på alla sätt. Vi har växt åt alla håll, både från förtroende hos elever, lärare och skolledning till att vi har utbrett hela vår verksamhet. På vårt årsmöte var vår verksamhetsplan längre och större än vi för bara något år sedan inte någonsin hade kunnat drömma om.

Varför? Jo för att Sveriges elevråd – SVEA har hjälpt oss att bygga ett elevråd. Vi har växt som elevrådare, men kanske framför allt som människor. Människor och individer som hittat sina styrkor, sina viljor och sitt verkliga engagemang och fokusfrågor. Tillsammans, kan vi verkligen bygga en bättre och mer demokratisk skola.

Oskar Wiik
Elevers rättigheter
Sveriges elevråd – SVEA

Elevrådsordförande
ITG Student Council Sundbyberg

 

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.