2018/08/27 bb-qwz9

Valberedningen hälsar!

Hej! Vi är valberedningen!

Vi har i uppgift att lägga förslag på Sveriges elevråd – SVEAs nästa förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer som ska väljas på Elevrådskongressen 2018 nu i höst. Maila oss på valberedning@svea.org om du är nyfiken på uppdragen eller intresserad av att kandidera.

De här posterna söker vi

  • Förbundsordförande
  • Vice förbundsordförande
  • Förbundsstyrelseledamöter
  • Verksamhetsrevisorer

Vad innebär rollerna?

För att kunna ta ställning till om en vill ta på sig ett uppdrag är det alltid bra att veta vad det innebär. Det ska vi försöka förklara så gott vi kan. Inom valberedningen vet vi hur fantastiskt roliga och givande uppdragen är.

Förbundsordförande är idag ett heltidsarvoderat uppdrag vilket innebär att en förväntas arbeta 40 timmar i veckan. Som förbundsordförande är en Sveriges elevråd – SVEAs främsta ansikte utåt och ska representera organisationen mot exempelvis media och politiker. Förbundsordförande ska också leda styrelsearbetet tillsammans med vice förbundsordförande.

Vice förbundsordförande samarbetar med förbundsordförande i att leda organisationen och förbundsstyrelsens arbete. Även vice förbundsordförande är ett arvoderat uppdrag och en förväntas lägga ner mycket tid på det.

Förbundsstyrelseledamöter och förbundsstyrelsen som helhet har i uppgift att strategiskt och långsiktigt leda organisationen. Som förbundsstyrelseledamot kommer en att arbeta med strategier, skriva debattartiklar, lägga propositioner till Elevrådskongressen och arbeta med diverse styrdokument.

Verksamhetsrevisorer har i uppgift att granska vad förbundsstyrelsen gör och se till att de följer Elevrådskongressens beslut. Verksamhetsrevisor är ett väldigt viktigt uppdrag som finns för att alla medlemmar ska kunna lita på att saker går rätt till.

Alla uppdragen är viktiga och väldigt givande! De ger väldigt fina meriter som går utmärkt att använda när en söker jobb. Dessutom är det väldigt roligt att umgås med de personer som delar ens uppdrag och vara en del i att ta vår fantastiska organisation framåt!

Hur går valen till?

Om du hör av dig med intresse till oss kommer vi senare att kontakta dig för en intervju. När vi har intervjuat alla kandidater kommer vi att presentera vårt förslag. Internt har valberedningen kravprofiler till de olika uppdragen som vi använder för att ta fram de som både passar bäst utifrån sina egenskaper men också så att gruppen passar bra ihop och kompletterar varandra. Om en inte hamnar i förslaget kan en fortfarande kandidera genom att bli nominerad av medlem, men då kommer en kandidera mot valberedningens förslag som helhet.

På Elevrådskongressen kommer kandidaterna få presentera sig och varför de vill bli valda. Efter det så kommer Elevrådskongressen rösta om kandidaterna som finns. Verksamhetsrevisorerna börjar direkt efter de blivit valda och förbundsstyrelsen tillträder den 1 januari 2019.

Valberedningen hälsar,

Karin Johansson,
Samantha Nyrén,
Klara Modin