2017/08/07 bb-qwz9

Valberedningen söker kandidater!

Hej! Vi är valberedningen!

Vi har i uppgift att lägga förslag på Sveriges elevråd – SVEAs nästa förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer som ska väljas på Elevrådskongressen 2017 nu i höst. Nu har Du möjlighet att kandidera till dessa uppdrag. Maila till valberedning@svea.org om du är intresserad, senast den 10 september!

Vad innebär rollerna?

För att kunna ta ställning till om en vill ta på sig ett uppdrag är det alltid bra att veta vad det innebär. Det ska vi försöka förklara så gott vi kan. Inom valberedningen finns både före detta förbundsstyrelseledamot och verksamhetsrevisor och har därför både erfarenhet om vad de olika uppdragen kräver men också hur fantastiskt roliga och givande de är.

De poster som ska väljas på Elevrådskongressen är förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och verksamhetsrevisorer.


Förbundsordförande är idag ett heltidsarvoderat uppdrag vilket innebär att en förväntas arbeta 40 timmar i veckan. Som förbundsordförande är du Sveriges elevråd – SVEAs främsta ansikte utåt och ska representera organisationen mot exempelvis media och politiker. Förbundsordförande ska också leda styrelsearbetet tillsammans med vice förbundsordförande.

Vice förbundsordförande samarbetar med förbundsordförande i att leda organisationen och förbundsstyrelsens arbete. Även vice förbundsordförande är arvoderat uppdrag och en förväntas lägga ner mycket tid på det.

Förbundsstyrelseledamöter och förbundsstyrelsen som helhet har i uppgift att strategiskt och långsiktigt leda organisationen. Som förbundsstyrelseledamot kommer du att arbeta med strategier, lägga propositioner till Elevrådskongressen och arbeta med diverse styrdokument.

Verksamhetsrevisorer har i uppgift att granska vad förbundsstyrelsen vad förbundsstyrelsen gör och se till att de följer vad de har antagit sig att göra. Verksamhetsrevisor är ett väldigt viktigt uppdrag som finns för att alla medlemmar ska kunna lita på att saker går rätt till.


Alla uppdrag är viktiga och väldigt givande! De ger fina meriter som går utmärkt att använda när en söker jobb. Dessutom är det väldigt roligt att umgås med de personer som delar ens uppdrag och vara del i att ta vår fantastiska organisation framåt!

Låter något av uppdragen intressant för dig? Skicka ett mail med din intresseanmälan till valberedning@svea.org senast den 10 september!

Hur går valen till?

Om du hör av dig med intresse till oss kommer vi senare att kontakta dig för att intervjua dig. När vi har intervjuat alla kandidater kommer vi att presentera vårt förslag. Internt har valberedningen kravprofiler till de olika uppdragen som vi använder för att ta fram de som passar bäst utifrån sina egenskaper, men också så att gruppen passar bra ihop och kompletterar varandra. Om en inte hamnar i förslaget går det fortfarande att kandidera genom att bli nominerad av en medlem, men då kommer en kandidera mot valberedningens förslag som helhet.

På Elevrådskongressen kommer kandidaterna få presentera sig och varför de vill bli valda. Efter det så kommer Elevrådskongressen rösta om kandidaterna som finns. Verksamhetsrevisorerna börjar direkt efter de blivit valda och förbundsstyrelsen tillträder den 1 januari 2018.

Valberedningen hälsar,

Fanny Hammarqvist,
Klara Modin,
Stefan Sarmes