2016/06/01 bb-qwz9

Välkommen till Engagerad.se

Hej!

Vi har valt att strukturera om Engagerad.se en aning för att det ska vara tydligare att det både är en kanal som elever från våra medlemsskolor och organisationens förbundsstyrelse kan blogga på. Tanken med Engagerad.se är att elever ska få en chans att uttrycka sina tankar, åsikter eller bara visa upp sin verksamhet för andra i antingen text, med bilder, video eller annan form. Det är helt enkelt elevernas kanal.

Under fliken “En bra skola?” kan du hitta allt från verklighetsnära debattinlägg från elever, till inspiration hur en kan jobba med exempelvis inflytande eller hur du klarar studierna allra bäst. Det är också fritt fram att för dig som elev eller er som elevråd att göra inlägg om allt möjligt, högt som lågt, utifrån din vardag i skolan eller vad ert elevråd sysslar med.

I bloggen “Presidiet pratar” kommer Julia och Jakob (organisationens förbundsordförande och vice förbundsordförande) skriva inlägg för att informera, förmedla, uttrycka eller bara uppmärksamma olika aktuella saker, antigen i skoldebatten eller i organisationen.

Vi ser fram emot att Engagerad.se blir den levande elevplattform som den kan vara! Där det uteslutande är elevperspektiv av skolan som förmedlas och dit andra aktörer kan vända sig för att få en verklighetsbild som så många gissar sig till.

Välkommen!Julia Lindh
Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Jakob Amnér

Vice förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.