Valmanifest: Skolval

Elias Charbachi, elev och ordförande för Sveriges elevråd – STHLM

Många elever värderar möjligheten att få välja skola högt. Dock är detta inte en rättighet som tillfaller alla. Vilka dina vårdnadshavare är och vad de har för utbildningsbakgrund har idag stor betydelse för dina möjligheter att välja skola, vilket vi tycker är fel. Vi tror att bäst förutsättningar för lärande uppstår när elever med olika erfarenheter och bakgrunder får möjlighet att mötas.

Att välja skola får inte handla om att välja bort dåliga skolor, utan snarare handla om att välja efter exempelvis olika pedagogiska stilar, inriktningar eller geografisk placering.

Vi anser också att det är viktigt att elever tydligt inkluderas i valet av den egna skolan; det ska inte vara något som sker över huvudet på dem. Detta kräver att eleverna får tillgång till kvalitativ studie- och yrkesvägledning från tidig ålder. Att välja skola ska vara elevens val.

I och med systemet där resurser fördelas efter en strikt per-capita-modell blir elevantalet det viktigaste instrumentet för skolor att reglera sina intäkter. Motsättningarna mellan vinstintresse och kvalitet på elevernas undervisning och arbetsmiljö är därför en bidragande faktor till att skolorna slåss om eleverna istället för att fokusera på att bedriva bästa möjliga undervisning.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

–       Alla elever har lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledaren per läsår från och med åk 4

–       Legitimationskrav införs för studie- och yrkesvägledare

–       Obligatoriskt skolval införs

–       Det tillsätts en utredning för att ta fram en modell för urvalsprinciper som verkar för en större mångfald i elevsammansättningen

–       Det fria skolvalet behålls, men också att det ställs hårdare krav på de som driver skolor, genom att bland annat öka insynen och testa lämpligheten för huvudmännen

 

Hela valmanifestet kan du läsa här: valmanifest.org