2015/07/04 Sveriges elevråd - SVEA

Vänsterpartiet – Sluta svartmåla skolan!

Det är lördag och det är dags för Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet att hålla sitt tal. Jonas pratar mycket om ungas frihet att skapa sig en identitet och hur denna frihet ifrågasätts både genom mobbning och ökad segregation. Det som saknas och som är vitalt för att vi ska kunna se någon förändring är lösningar. Sjöstedt är mycket vag med hur han och Vänsterpartiet tänker gå till väga för att uppnå detta.

I sitt tal lägger Sjöstedt också förslaget om sommarlovsstöd så att alla barn ska kunna ha ett meningsfullt sommarlov. Det är en bra tanke, men det finns också viss problematik. Olika kommuner kommer behöva pengarna till olika saker, beroende på var kommunen är placerad och vilka individer som finns där. Det är viktigt att det inte blir kommunpolitikerna som bestämmer vad barn och ungdomarna behöver. Barn och unga måste få reellt inflytande och makt över vad pengarna ska användas till, annars kommer det inte resultera i behövliga och minnesvärda sommarlov.

Förslaget om sommarlovsstödet är det enda konkreta förslag som Sjöstedt kommer med i sitt tal angående barn och skola. Retoriskt får han det att låta som att det är svaret på massor av problem. Det är dock viktigt att se det i större perspektiv och gå till grundproblemen så som att vi tillexempel har en skola som inte är öppen och trygg för alla.

Jonas Sjöstedt gör också något som är väldigt farligt, nämligen att prata om den svenska skolan endast ur ett negativt perspektiv. Han gör jämförelser med hur svensk skola ser ut jämfört med andra länder och konstaterar att det inte ser bra ut. Det är en väldigt smal och destruktiv slutsats. Den svenska skolan är bra på mycket, och det är viktigt att komma ihåg. Vi har ett värdegrundsarbete som många av våra grannländer är avundsjuka på och vi är exempelvis framstående i ämnen så som samhällskunskap och engelska. Det är viktigt att komma ihåg nu när skolan står inför många andra utmaningar. Vi som är elever i svensk skola idag kan mycket och behöver förtroende! Det är hög tid att sluta svartmåla den Svenska skolan!

 

/Jakob Amnér, elev och förbundsstyrelseledamot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.