2016/07/10 Sveriges elevråd - SVEA

Vänsterpartiet – Utan skola ingen jämlikhet!

Sista dagen och vi har nästan lämnat Almedalsveckan bakom oss. Vi har bara en sista sak kvar att göra. Nämligen att skriva om Jonas Sjöstedts tal. Ett tal som skiljde sig väldigt mycket från de som tidigare framförts i veckan. Istället för värderingar, EU och omvärldspolitik så hade Vänsterpartiledaren jämlikhet i fokus. Vi är dock både förvånade och lite frustrerade över att skolan helt lämnades utanför. Att tala om jämlikhet och inte lyfta in skolan som den otroligt viktiga aspekt som den faktiskt är känns något oseriöst. Också de stora jämlikhetsutmaningar som skolan står inför tycker vi är något som Sjöstedt bör tala mer om, ett viktigt problem att lösa!

Inte mycket mer än ett par gånger nämnde Jonas Sjöstedt skolan. Då lyfta han det mest i förbifarten när han pratade om satsningar som Vänsterpartiet varit med och drivit för att barn ska få sommarlovsstöd. Han lyfte också att Vänsterpartiet varit med och drivit igenom reduceringen av vinster i välfärden.

Tråkigt att Jonas Sjöstedt inte lyfter den kanske största faktorn för ett jämlikt samhälle. Utan en bra skola kommer vi inte särskilt långt.

Jakob Amnér – Vice förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
Ellen Öman – Vice ordförande Sveriges elevråd – SKÅNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.