2016/02/05 bb-qwz9

Vår nya fokusfråga: En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning

I november valde våra medlemmar en fråga som de vill fokusera lite extra på under 2016 och 2017. Någonting som de vill förändra i skolan, en fråga som de vill bli hörda för. De valde att vi tillsammans ska kämpa för en normkritisk sex- & samlevnadsundervisning. En undervisning där alla känner sig inkluderade, oavsett hur ens sexualitet ser ut.

Idag är sex- & samlevnadsundervisningen på många skolor heteronormativ, den är ofta formad efter en snäv ram där alla inte blir inkluderade. Det är vanligt att elever mår dåligt eller hamnar utanför i sex- och samlevnadsundervisningen för att de känner att den inte vänder sig till dem. Många som definerar sig som annat än heterosexuella känner sig inte trygga i undervisningen när den bara kretsar kring heterosexualitet. Vi måste bredda synen och utbildningen kring sexualiteter, och sluta forma samlevnadsundervisningen efter heteronormativitet. Det gör det tryggare för unga och skapar en bredare förståelse för olika sexualiteter.

Det finns många rapporter som undersöker ungas sexuella hälsa. Enligt MUCFs rapport “Fokus15” är det 26% av unga i åldrarna 16-25 som gjort någonting sexuellt mot sin vilja. Det är sorgliga siffror. Genom att diskutera respekt mot sig själv och andra, relationer av alla dess slag, normer och roller som formar oss, kan vi kämpa för att få ner den siffran. Genom att lära ut vad sexuellt våld, utnyttjande, våldtäkt och andra sexuella övergrepp faktiskt innebär kan vi förhindra att fler sker.

Dessutom behöver vi lyfta blicken från biologiboken och förstå hur mycket mer än den biologiska aspekten som ryms inom sex- och samlevnad.  Det är inte bara kunskap om hur du trär på en kondom eller hur en livmoder är uppbyggd, det är så mycket mer. Att få möjligheten att tänka kring och diskutera hur man förhåller sig till och blir trygg i sig själv, sin kropp, sin sexualitet och relationer är viktigt för unga, och att skapa plats för det i sex- och samlevnadsundervisningen borde prioriteras.

Vi vill ha en sex- och samlevnadsundervisning som skapar trygghet, kunskap och förståelse hos eleverna och där alla känner sig inkluderade, vilket borde varit en självklarhet för längesedan. Vi måste skapa en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, nu!


Julia Lindh
Förbundsordförande
Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.