2014/06/10 bb-qwz9

Vår väg till ett större elevinflytande!

Vi i vårt elevråd hade problem med att ingen tog oss på allvar. Det kändes som om de vuxna inte lyssnade på oss och vi fick ofta svaret ”jaja, med det ska vi fixa!” av de vuxna när vi ville förändra något och sedan så blev det aldrig av helt enkelt. Eleverna som satt i elevrådet var även oengagerade och många av dem som satt i elevrådet då satt där mest för att få ”slippa lektioner” och såg våra möten mest som ett ställa att hänga på. Kanske berodde detta på att de, och vi för den delen, kände att vi hade för dålig koll på vad vi faktiskt kunde göra för att påverka de vuxna på skolan och faktiskt kunna vara med och förbättra skolan. Vi började åka på de nationella SVEA-träffarna där vi fick lära oss väldigt mycket av de som jobbar på SVEA och även av andra elever runt om i Sverige som vi sedan tog med oss hem. Väl hemma satte vi oss och funderade över hur just VI kunde få vårat elevråd mer engagerat och strukturerat. Vi kom fram till att vi behövde främst se till så att alla vet vad vi kan göra tillsammans i elevrådet och att få dem motiverade. Våra dåvarande ordförande och sekreterare satte sig och skrev stadgar till elevrådet. De såg till så att vi fick mötestider med vår rektor vilket resulterade i en mycket bättre relation med honom och han började faktiskt lyssna på oss och försöka hjälpa oss. Vi förklarade även för vårt elevråd varför det är så viktigt att vi är engagerade och vad vi faktiskt kan åstadkomma om vi bara gör det som en grupp. Vi deltog på Parlamentsmötena i vår kommun.

Ungdomsparlamentet är som ett stort elevråd där skolorna i kommunen skickar 9 ledamöter från sin skola, 9 st ledamöter från de tre grundskolorna i kommunen årskurs 7-9 och 9 st ledamöter från gymnasieskolan, och tillsammans med ett antal olika politiker samt ordförande och sekreterare tar beslut gällande ungdomarna i kommunen.

Vi började även delta på Ungdomsrådsmötena vilket är som ”styrelsen” för Ungdomsparlametet där man skickar 2 ledamöter från varje skola i kommunen.

Jag kan idag säga att det inte har varit en lätt väg dit och vi har en bit kvar men vårt elevråd idag är enormt mycket bättre! Detta mycket pga att vi har satt upp mål, sätt till att skapa bra relationer med lärare och elever samt rektorn, fått inspiration från andra elever/elevråd runt om i Sverige och bra samt peppande utbildning från Sveriges elevråd – SVEA av utbildare som brinner för att eleverna runt om i Sverige ska få sin röst hörd!

 

/Ordförande Viktoria Lamberth med Spångholmsskolans elevråd

, , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.