2019/09/06 bb-qwz9

Våra rättigheter ska förtydligas, inte avskaffas!

Sveriges elevråd – SVEA har följt den debatt om Barn- och elevombudet (BEO) som fått stor plats i media. BEO har alltså kritiserats, bland annat för att vara en instans som gör att lärare inte vågar ingripa i konflikter mot bråkiga elever, av rädsla att bli anmälda.

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade i förra veckan att en utredning nu är på gång gällande Skolinspektionens och BEO:s respektive roller, som en del av januariavtalets myndighetsöversyn. Vi på Sveriges elevråd – SVEA tycker att det är bra om utredningen leder till större tydlighet för huvudmän, lärare och elever. Den otydlighet som råder just nu, och där BEO och Skolinspektionen till och med drivit olika linjer, är det ingen som tjänar på. Lärare både får och ska ingripa när det behövs, och när inte lärare vågar göra det, drabbar det eleverna. Eleverna själva vill att lärare ingriper oftare än vad de gör, men tyvärr är det många lärare som varken vet hur eller när de ska ingripa. Elever vittnar om att personal på skolan gått fram först efter en svår situation, och sagt “ja, visst betedde dom sig dumt!” istället för att ingripa när situationen inträffade.

Vi ser också positivt på att utredningen skulle kunna sätta punkt för den debatt som dominerat media som målat ut elever som lättkränkta och som okynnesanmäler lärare så fort de inte får som de vill. Många har en föreställning om att skolan inte har några problem – bara elever som är problematiska. Men i verkligheten går många elever varje dag till skolan med en klump i magen eftersom de blir dåligt behandlade av andra elever eller av personal på skolan. Vi har en skola med stora brister i rättssäkerheten vid betygssättning, som blir mer och mer olikvärdig och är fylld med vuxna med befogenheter – men utan utbildning. När en inte är insatt i skolans verklighet är det enklare att ställa sig bakom radikala rösters förslag som att avskaffa elevernas rätt att stå upp för en trygg och bra utbildning – genom ett avskaffande av BEO.

Även om vi välkomnar en utredning kan vi inte nog understryka hur viktigt det är med en instans dit elever och vårdnadshavare kan vända sig vid missförhållande på skolorna. Exempelvis om en elev blivit kränkt eller trakasserad av en annan elev eller skolpersonal, men också om eleverna inte får sina rättigheter uppfyllda. Det är huvudmannens plikt att se till att det inte råder några missförhållande på skolan, inte en enskild personals. Det är en otroligt viktig funktion eftersom vi har skolplikt upp till gymnasiet och elevperspektivet många gånger inte tillvaratas. Elever måste kunna få hjälp, precis som de i arbetslivet kan vända sig till ett fack vid missförhållanden. 

Att elever agerar när något känns fel är något positivt, och inte något som ska kväsas. Vi hoppas att utredningen kommer att förbättra möjligheterna till förverkliganden av elevers rättigheter, och i förlängning, barnkonventionen. 

Jennie Gustafsson – Förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA