2018/11/09 bb-qwz9

Varför ska du engagera dig?

Har du någon gång funderat på världens problem? Terrordåd, den globala uppvärmningen, rasism, homofobi, sexuella trakasserier, brott mot mänskliga rättigheter, svält och elände. Världen har många problem. Listan kan göras lång. Ibland kan problemen nästan ses som för många, och morgondagen kan verka mörk. Men, då är det viktigt att komma ihåg att du har möjligheten att förändra detta. Du har möjligheten att göra morgondagen ljusare, om du bara vill. Du kan välja att försöka, välja att bry dig, du kan välja att dra ditt strå till stacken. Du kan välja att engagera dig.

Jag är missnöjd över många saker i världen, likt många andra människor på vår planet. Det är många som skulle säga att de håller med om att vi har utvecklingsmöjligheter framför oss, men hur många av de som håller med, skulle faktiskt göra något åt det som de är missnöjda över? Jag skulle, och det hoppas jag att du också skulle göra.

Många känner till samhällshjälten Rosa Parks. Samhällshjälten som valde att engagera sig mot rasdiskriminering i USA år 1955.

För många är engagemang ett val. Men Rosa Parks engagemang, skedde helt plötsligt, när hon en morgon fick som ett slag, rakt i ansiktet. Hon blev känd för att ha vägrat lämna sin plats på bussen till en vit man, trots att chauffören hade krävt detta av henne, vilket också lagen stödde. Dagen då Rosa Parks fick uppmaningen att flytta på sig svarade hon “I’m not moving, you may arrest me if you need to”. Rosa Parks agerande har blivit en världskänd historia. Rosa Parks valde att kämpa för det som hon ansåg var rätt, och emot det som hon ansåg var fel. Rosa Parks valde att engagera sig.

Du kan också välja att engagera dig, precis som Rosa Parks gjorde. Jag vet att många tror att det krävs stor kompetens eller kunskap för att kunna engagera sig, men så är det inte. Se bara på fallet Rosa Parks. Hon hade ett brinnande engagemang för samhällsfrågor och genomförde en hel revolution, tack vare hennes val; att sitta kvar.

Men, du behöver heller inte tro, att ditt engagemang behöver förändra världen. Det finns många sätt att engagera sig på, stora som små. Du kanske också har ett brinnande engagemang, men för något annat, som kan vara inom en förening, miljöfrågor, eller inom politik.  Det är bara du och ditt intresse som väljer och som sätter gränserna. Det väsentliga är inte vad du väljer att engagera dig inom, det väsentliga är att du hittar den brinnande elden inom dig, och engagerar dig.

En annan anledning till att folk avstår från engagemang, är att de tror att det är jobbigt och ansträngande. Men jag kan försäkra dig om att det är värt det, till 100%. Eftersom när man märker att ens engagemang har gjort intryck och kanske resulterat i att något har blivit bättre, att något har utvecklats, och att man till slut får lön för mödan. Du kanske har lyckats påverka dig själv, din omgivning, och kanske t.o.m din opponent! Då känner du att det är värt besväret. Och om du dessutom, på din engagemangs-resa, har lyckats inspirera din omgivning, så är varje valt engagemang värdefullt.

Inte minst är det viktigt att du engagerar dig i olika frågor, då framtiden bjuder på många utmaningar. Utmaningar, i form av terrorgrupper, miljöbovar och antidemokratiska rörelser som har växt sig starka, även i Sverige. Dessa grupper är hot mot morgondagens samhälle, eftersom de orsakar problem i form av allt från hot, sexuellt trakasserier eller våld, rasism, global uppvärmning, till diktatur. Då är det viktigt att du och jag och så många som möjligt, står upp, och genom vårt engagemang säger ifrån. Oavsett om engagemanget är i en sportklubb, inom en organisation, i ett politiskt parti, eller i hemmet.

Du har möjligheten. Du har kompetensen, och du kan välja din egen engagemangs-resa. Ta den fantastiska möjligheten, hitta din brinnande låga och skapa en bättre värld för dig, mig, och för oss allihopa.

Emil Wellander – Politisk sakkunniga