2017/05/12 Sveriges elevråd - SVEA

Vi behöver utbildning!

Andra inlägget!
Ett utökat och kvalitetsmässigt stärkt elevinflytande är en viktig grundfråga för oss i Sveriges elevråd – SVEA. Under vår nationella utbildningshelg, Use Your Voice, skrev representanter från flera olika elevråd om sin bild av elevinflytande och vad de anser måste göras för att det skall förbättras. I en serie av inlägg kommer vi under de kommande veckorna att publicera dessa texter här på Engagerad.se. 

“I dagens samhälle handlar mycket om rättigheter och inte minst barnens sådana. Men det är överraskande att alla barn och ungdomar inte är medvetna om sina rättigheter i skolan eller vad de kan göra för att påverka miljön som de befinner sig i.

Barn och ungdomar måste veta när de blir utnyttjade så de kan agera på det. Detta är viktigt för att barn ska känna sig trygga i skolmiljön och så att de kan säga ifrån när deras rättigheter kränks.

Utbildning är en mycket viktig del av våra liv. Det är därför vi går i skolan. Men för att göra skolan till en så trivsam plats som möjligt för alla, måste eleverna kunna påverka skolan undervisningen. Men detta kan vara svårt att göra om man inte vet om sina rättigheter, lagarna som skolan är uppbyggda på och systemet  med hur allt fungerar. Därför är det viktigt att också utbilda elever om just detta så att de ska kunna påverka skolan.

Nu säger vissa kanske att sådan utbildning skulle ta en massa resurser främst i form av pengar och att det skulle innebära att det inte är värt det. Men vi håller inte med. Vi tycker att om elever ska spendera så mycket tid i skolan som vi gör är det vår högsta prioritering att se till att elever vet om hur man påverkar skolan och när man blir behandlad på fel sätt. Då kommer elever kunna må sitt bästa.”

– Tindra Waldenström Naverlönnskolans elevråd, Linnea Johansson Landvetterskolans elevråd, Rakel Flygare Mariaskolans elevråd och Klara Solén Internationella Engelska Skolans Elevråd i Lund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.