2019/09/10 bb-qwz9

Vi firar skolans dag – samtidigt brister skolan i demokrati

Idag, den 10:e september, infaller skolans dag. Vi elever är enormt tacksamma för att vi får en lång utbildning gratis, trots att ni andra kanske inte ser den tacksamheten varje dag. Detta öppnar inte bara upp möjligheter, utan är en viktig del i en demokrati.

Tyvärr ser vi att många skolor brister när det kommer till de demokratiska processer som ska finnas i skolan. Det är till och med vanligt med brister i, eller avsaknad av, elevinflytande och fungerande elevråd och elevskyddsombud, vilket står i skollagen att det ska finnas. Vi ser bland annat att skolledare, lärare eller annan personal på skolan lägger sig i elevrådsarbetet på ett sätt som motarbetar elevrådets syfte. Det är viktigt att elevrådet har en bra relation med lärare, rektorer och annan personal på skolan eftersom det då är lättare att förstå varandra och arbeta tillsammans. Men det ska vara eleverna som bestämmer om elevrådets och mötenas struktur, vad som ska stå på dagordningen och vilka frågor som ska drivas. Vad gäller elevskyddsombud ser vi att alldeles för få elever känner till vad elevskyddsombuden har för uppdrag, att många elevskyddsombud utses genom odemokratiska metoder och att utbildningen som krävs för att utföra arbetet, ofta är undermålig.

Vi vill att skolan ska bli mycket bättre på demokrati, på själva skolan. När eleverna får inflytande och större möjlighet att påverka sin arbetsplats, kan många problem lösas. Man släpper in ett stort och viktigt perspektiv, elevperspektivet, i arbetet för en bättre skola. Eleverna får dessutom också träna på demokrati genom demokratiska val och beslutsprocesser.

Att prata om demokrati kan kännas för stort, för visionärt och därmed för krångligt. Därför är det viktigt att skolan genomsyras av demokrati, genom att föra en kontinuerlig dialog om ämnet, samt genom att alla får praktisera demokrati i verkligheten. På skolans dag i år uppmanar vi därför alla skolor att stärka den demokratiska dialogen och arbetet på skolan, annars kan vi inte skapa en bra och likvärdig skola.

Jennie Gustafsson – Förbundsordförande – Sveriges elevråd – SVEA