2015/10/26 bb-qwz9

Vi måste stå upp mot hatet och stå upp för varandra

Torsdagen den 22 oktober kommer alltid att minnas som en mörk dag i Sveriges historia. Kronans skola i Trollhättan utsattes för ett terrorattentat där personal och elever skadats och fråntagits sina liv. Det är med sorg som Sveriges elevråd – SVEA i dag vill betona vikten av ett fortsatt arbete för allas lika värde och trygghet i alla Sveriges skolor.

Som tidigare skrivits hör det till ovanligheterna att civila i en svensk skola drabbas av ett dåd med högerextrema motiv som har som mål att sätta skräck i elever, lärare och människor på grund av deras ursprung eller hudfärg. Sveriges elevråd – SVEA ser med stor oro på den utveckling som sker i samhället. En utveckling där hat och hot ökar och numera blivit ett vardagsinslag, istället för enskilda händelser.

Vi vill ha en öppen skola där elever och lärare har möjlighet att röra sig fritt, både i sina lokaler men också när det kommer till sina liv. Alla har rätt till en värdig, lustfylld och utvecklande skola. En skola där alla får känna sig trygga.

Sveriges elevråd – SVEA ser negativt på debatterna som på tok för tidigt gick i en riktning där ökad säkerhet genom ökad övervakning kom högt upp på dagordningen. I tider som dessa, där hatet och orättvisor ökar måste värdegrundsarbetet stå i fokus. Skolan ska vara den plats där elever får utvecklas till demokratiska och respekterande individer genom diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Skolan är en institution som har en otrolig möjlighet att påverka samhället. Att isolera skolan som institution är att driva skolans påverkansmöjlighet för lärare och elever, gentemot samhällsutvecklingen längre bort. Nu är det dessutom viktigt att lyfta de grupper inom skolan som är utsatta för det upptrappade hatet så att de kan känna ägandeskap över sin skolgång, sin arbetsplats och i längden sin kommun, sitt land och sitt liv. Vi kan inte skjuta skolan längre bort från resten av samhället, skolan måste utvecklas parallellt med samhället.

Sveriges elevråd – SVEA välkomnar en skola som utvecklas enligt förebyggande trygghetsmetoder, så som att öka jämlikheten i klasserna, på skolorna och i längden samhället. Sådant arbete kräver krafttag både i skolvärlden och andra sociala institutioner i samhället. Starka elever blir starka vuxna som inte heller hamnar i en situation där de utför terrordåd.

Vi i Sveriges elevråd – SVEA hoppas att vi aldrig få se något sådant här igen. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga när de går till skolan. Vi vill att alla föräldrar ska våga lämna sina barn i skolan. Vi vill att alla lärare och övrig personal står upp mot hatet och lyfter värdegrundsarbetet för att motverka hatet både i klassrummet och i samhället.

Vi måste stå upp mot hatet och stå upp för varandra, både i klassrummet och i samhället. 

I en tid som det här är det det minsta vi kan göra, och det vi måste göra.

Matilda Hellström
Förbundsordförande
Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.