2015/03/09 Sveriges elevråd - SVEA

Vi tror på elevråd.

Julia.Jakob (1)Sveriges elevråd – SVEA finns för att representera och föra fram elevers röst. Vi kämpar för elever och elevers rätt till organisering. Det är en utmaning att nåut till, och samla, alla elever som finns i den svenska skolan. Därför är vi glada att detfinns elevråd på skolorna som kan representera och föra fram elevernas många olika röster. Ett av våra uppdrag är att lyfta dessa röster på den nationella arenan.

I våra stadgar (kapitel 1 § 4) står det att “Ett elevråd är ett av eleverna demokratiskt valt organ vars främsta syfte är att representera eleverna på skolan och tillvarata deras intressen.” Vi anser alltså att eleverna själva, på ett demokratiskt vis, ska välja ett organ vars främsta syfte är att representera alla elever på skolan.

Sveriges elevråd – SVEA finns för att ge dessa organ verktyg för att kunna skapa den förändring de vill. År 2015 valde elevråd från 178 skolor att ansluta sig till oss och därmed ge oss förtroendet att representera dem. Vi vill att varje elev i den svenska skolan ska känna sig representerad i kampen för en bättre skola, därför vill vi att alla skolor ska ha ett fungerande elevråd som representerar elevernas röst, detta kommer vi alltid arbeta för.

 

Julia Lindh
Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Jakob Amnér 
Vice Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.